Bookassist Novinky & Tisk

středa 5. prosince 2012

Google Places se změnil na Google+ Local


Úvod

Google změnil své Google Places obchodní stránky na sociální platformu Google+ pod názvem Google+ Local. Všechny existující Google Places stránky budou automaticky změněny na Google+ Local, tudíž majitelé profilů nemusí mít strach, že jejich profily zaniknou. Vlastníci těchto stránek se mohou stále přihlašovat na stávající „Places“ účet, který bude za několik měsíců přesměrován.

Google+ Local stránky mají představovat ucelenější profil podniku (viz. obrázek 1). Návštěvníci uvidí  obsah jako například komentáře, hodnocení a fotografie stejně jako dříve, ale nyní je stránka integrovaná se sociálním médii, tím že nabízí uživatelům Google+ možnost vidět, co o tomto podniku říkají ostatní uživatelé v jejich „kruhu=circles“.

Obrázek 1.
Nová stránka Google+ Local, která nahradila původní Google Places stránku. Ukázka z hotelu Charleville Lodge Hotel Dublin.

Firmy, které doposud nemají vytvořený účet na Google Places nebo na Google+ ztrácejí úspěšnost ve vyhledávání.  Dobrá interakce a zřízení vašeho Google+ Local profilu přispěje k lepší optimalizaci pro vyhledávače a zvýší pozici ve vyhledávání.

Tato změna je součástí stále silnějšího tlaku na podporu Google sociálních platforem, které se tak stávají soupeřem Facebooku.

Změny v přírodním vyhledávání

V rámci těchto změn nabízí Google také mnohem bohatší úroveň informací ve výsledcích přírodního vyhledávání. Nové Google+ stránky budou mít v pravé části mapu s výsledky vyhledávání.

Část pod mapou (viz. obrázek 2)  obsahuje užitečné informace o podniku, jako Google+ obrázky polohy, Zagat hodnocení (Google nedávno koupil systém hodnocení restaurací), Google komentáře, porovnání cen, informace o profilu a odkazy na hodnotící stránky třetích stran. Pokud uživatel není členem Google+ bude vyzván k tomu, aby si zřídil účet pro získání více informací a tím Google opět tlačí na prosazování Google+ sociálních platforem.


Obrázek 2.
Rozšířené informace v sekci mapa ve výsledcích Google vyhledávání

V levé části, kde se objeví výsledky přírodního vyhledávání se zobrazí i další informace pro uživatele (viz. obrázek 3). Pod obvyklé výsledky vyhledávání byl přidán panel s přídavnými užitečnými informacemi. Zde je opět integrován Zagat systém hodnocení, který přináší výhodu uživatelům hodnotícím z jejich Google+ Local obchodní stránky. Dále je zde odkaz na Google komentáře a konečně, zobrazení cen. Tento odkaz má rozbalovací nabídku, která zobrazuje porovnání cen napříč webovými stránkami a současně zdůrazňuje oficiální webovou stránku. V případě, že hotely spolupracují s booking.com, hotels.com a dalšími portály po zvolení příslušného data se vám zobrazí ceny na jednotlivých portálech.

Obrázek 3.
Přídavné informace a interakce je nyní k dispozici přímo ve výsledcích vyhledávání.

Co tato změna znamená pro hotely

Google+ Local se stává základním nástrojem online marketingu hotelu, protože většina hotelových zákazníků se nechá při svém výběru ovlivnit sociálními médii. Nové změny ve výsledcích vyhledávání zahrnují Google+ Local stránky přímo do výsledků přírodního vyhledávání, znamená to, že je zde velký potenciál pro získání většího množství přímých rezervací.
  
Google+ Local stránka bude mít zásadní význam na udržení či zlepšování dobré pověsti podniku prostřednictvím komentářů a recenzí od uživatelů Google+ „kruhů“. Tyto osobní doporučení od ostatních, kteří jsou naši známí mají mnohem větší vliv na rozhodování, než hodnocení od cizích lidí.

Je velmi pravděpodobné, že podniky, které budou využívat maximální potenciál jejich Google+ Local stránek budou mít lepší SEO.

A konečně, velice významným faktorem je cena. Funkce srovnání cen na vlastínch stránkách, portálech a on-line cestovních agenturách pro zvolené datum. To znamená, že hotely budou muset mít vždy nejlepší cenu na svých stránkách, protože toto srovnání cen je snadno a okamžitě viditelné ve výsledcích vyhledávání.

Úkony Bookassitu k maximalizaci využití potenciálu Google+ Location 

Za prvé, ujistit se, zda všichni naši klienti mají profil na Google+ Location. Ujistit se, že každý hotel má maximální kontrolu nad svým profilem Google+ Location a tím má možnost zefektivnit výsledky vyhledáváče.

Perspektiva online viditelnosti

Za účelem maximalizace účinnosti profilu Google+ Location bychom se rádi ujistili, že naši klienti mají:
  • Úplný popis zařízení s využitím maximálního přiděleného prostoru
  • Správné informace o hotelu, adresa, správné umístění na mapě
  • Jasné a stručné popisy
  • Doporučené hotelové služby a „Unique selling points“
  • Kvalitní fotografie hotelu na jejich profilu
Další součástí on-line viditelnosti, jak popisuje článek Google je integrované cenové srovnání přímo ve výsledcích vyhledávání.
Bookassist neustále komunikuje ke svým zákazníkům důležitost dodržování cenové parity, která je velice důležitou součástí všech strategií pro získávání přímých rezervací.  A pokud budou klienti dodržovat paritu mohou získat větší počet přímých rezervací.

Optimalizace pro vyhledávače

Za účelem maximální účinnosti  profilu Google+ Location ve vyhledávání se musíme ujistit že:
  • Adresa a mapa jsou správně
  • Text s popisem hotelu obsahuje spravna klicova slova
  • Google+ Location profil je 100% kompletní s cílem zvýšit výsledky vyhledávání
Bookassist Traffic Builder tým monitoruje změny na Google+ Location , aby se ujistil, že naši klienti maximálně využívají potenciál svých profilů jak pro návštěvníky, tak pro vyhledávače.

Cristian Petcu – Online Marketing Specialist v Bookassist.

Automatic Netware Ltd. trading jako Bookassist® je společnost s ručením omezeným zapsaná v Irsku pod číslem 312796.
Sídlo: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irsko.
Bookassist® is a registered trademark.

Prohlášení o ochraně osobních dat..

Obsah ©1999-2009 Bookassist.
Všechna práva vyhrazena.