Bookassist Novinky & Tisk

čtvrtek 5. srpna 2010

Sociální sítě se budou zdokonalovat

Rozhovor s Ciaranem Rowem

Ciaran Rowe začínal v roce 1997 své pracovní působení jako web designér a optimalizátor webových stránek, získal také cenné zkušenosti z oboru reklamy. Dnes je Senior Search Strategic ve společnosti Bookassist Ireland a odborníkem na Google Adwards pro online marketing. Zeptala jsem se Ciarana na význam sociálních sítí pro lidi z HORECA segmentu a jeho vizi do budoucna.

Jaký význam mají sociální sítě pro hotely a restaurace?

Pro hotely a restaurace se význam vytváření sociálních sítí během uplynulých několika let značně zvýšil. Dopady jsou dvojí – za prvé jsou stránky společenských médií nástrojem, který podnikům umožňuje komunikovat se svými zákazníky. Tato média jim umožňují zapojit se do rozhovorů, které běží všude kolem a zároveň ukázat světu méně formální tvář. Druhá oblast je zákaznické hodnocení. Webové stránky doporučující výlety, pobyty či dovolené sice obsahují celou doporučení, ale lidé vždy budou více věřit hodnocení osob ze své vlastní sociální sítě. Z toho důvodu má hodnocení hotelu napsané kamarádem na facebooku mnohem větší váhu, než anonymní hodnocení na jiné stránce zaměřené na taková hodnocení.

Mnohé společnosti čekají, že na webových stránkách sociálních sítí zbohatnou. Je to správný předpoklad?

Je nepravděpodobné, že by na webových stránkách sociálních sítí zbohatli jiní, než jejich majitelé, ačkoli nějaké výjimky z pravidla asi vždycky budou. Pro většinu však platí, že by neměli začínat používat sociální média s motivací „rychle zbohatnout“, nýbrž by je měli považovat za nový nástroj pro komunikaci se svými zákazníky. Sociální média jsou postavena na participaci a důvěře a uživatelé by si rychle uvědomili, že je nějaký podnik využívá k manipulaci pro zisk, takže by se takového podniku nechtěli dál účastnit

Co mohou udělat manažeři restaurací či hotelů udělat pro to, aby na webových stránkách sociálních sítí uspěli?

Je naprosto klíčové, aby sociálním médiím porozuměli a angažovali se v nich. Manažeři se potřebují rozhodnout, kdo z jejich podřízených by byl nejlepší, aby řídil strategii působení v sociálních médiích. Taková osoba musí být počítačově gramotná a musí ji používání webových stránek sociálních sítí bavit. V ideálním případě by používání těchto stránek zahrnovalo:Twitter – nejméně jednou denně, Facebook– 3-4-krát týdně, Hotel Blog – jednou týdně. Co se týče obsahu, který by se na hlavních webových stránkách sociálních sítí měl objevit, je to různé. Například příspěvek na blogu by měl mít alespoň dva odstavce a měl by se zaměřit na místní události, aktualizace oznámení souvisejících s hotelem, nová menu, zvláštní nabídky apod. Součástí příspěvku by měla být i fotografie.

Příspěvky na Facebooku by měly mít tři až čtyři řádky, a s takovým obsahem, který by zákazníka nějakým způsobem zapojoval, jako jsou například speciální nabídky, akce hotelu nebo dotazy na názor zákazníků. Jednotlivé příspěvky na Twitter nesmějí být delší než 140 znaků a měly by obsahovat ve zkrácené podobě odkaz na více podrobností (např. bit.ly). Tyto příspěvky, „tweety“ mají jen krátkou životnost, a proto jsou vhodnější, jde-li o blízkou minulost/budoucnost – např. speciální nabídka restaurace dnes večer, mimořádná akce v okolí apod.

Můžete prosím vyjmenovat hlavní sociální sítě?

K nejpopulárnějším sociálním sítím v současnosti patří blogy, Facebook a Twitter, kde lze případné zákazníky oslovit. Chcete-li sdílet obsah, jako jsou například videa a fotky, pak nejoblíbenější stránky jsou youtube, flickr, picasa a dailymotion, ovšem existují stovky dalších. Vyplatí se sledovat nově vzniklé stránky, jako je například Google Buzz, jakož i stránky s prvky geolokačních aplikací, jako je například Foursquare. Dají se také využívat další způsoby, jak podnik propagovat, například pomocí záložek ze stránek jako jsou del.ico.us, digg.com nebo stumbleupon.com. Vedle sociálních sítí by měl manažer začít používat stránky jako je mashable. com s cílem sledovat nově vznikající stránky a postupy.

Jaké byly sociální sítě v době svého vzniku a jaké jsou dnes?

Popularita sociálních sítí se původně ani nečekala, ale dnes se už tyto sítě staly standardem a navštěvují je denně obrovské počty lidí. Sociální sítě začaly fungovat převážně jako nové nástroje pro malou výseč populace, která dokázala dobře zacházet s technikou, avšak dobře navržené stránky se brzy staly mainstreamem. Popularita těchto sítí je tažena uživateli, takže ji mohou ztratit stejně rychle, jako ji získaly – to se koneckonců stalo webovým stránkám jako např. friendsreunited, bebo a myspace. Sociální sítě začínaly jako jednoduché nástroje pro komunikaci svých uživatelů, jenže dnes už jsou něčím víc– vyhledávači, stránkami pro hodnocení, úložiště informací a fóra, jakož i facilitátory konverzace.

Jakou budoucnost předpovídáte sociálním sítím? A jak se na ni můžeme připravit?

Sociální sítě se budou nadále zdokonalovat a rozšiřovat, ale chtějí-li uspět, jejich rozvoj se bude řídit uživateli. Webové stránky jako je Facebook ukazují, že je třeba uživatelům naslouchat, pokud chcete provádět změny, abyste se vyhnuli negativní zpětné reakci a následnému propadu popularity. Další rozšíření smartphone a komunikačních přístrojů jde hezky ruku v ruce s rozvojem médií pro sociální sítě, neboť díky uvedeným přístrojům mohou lidé aktualizovat svůj „status“ průběžně a zároveň přidávat zeměpisné souřadnice.V tomto smyslu je důležité, aby hotely a restaurace zajistily, že jejich webové stránky jsou optimalizovány pro přístup z mobilu, a aby takový přístup byl pro uživatele co nejjednodušší. Své služby je dobré inzerovat pomocí odkazů na vlastní webové stránky, umístěných na twitteru, a měli by umožnit na facebookových stránkách provedení rezervace. Zároveň jsou žádoucí přístupné informace o tom, kde se jejich podniky nacházejí, například na Google Maps.

Štítky: , ,

Automatic Netware Ltd. trading jako Bookassist® je společnost s ručením omezeným zapsaná v Irsku pod číslem 312796.
Sídlo: 35 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irsko.
Bookassist® is a registered trademark.

Prohlášení o ochraně osobních dat..

Obsah ©1999-2009 Bookassist.
Všechna práva vyhrazena.